Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg

 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 12 sierpień 2018

Dziś przypada dziewiętnasta niedziela w ciągu roku.

Przeżywamy sierpień – miesiąc, w którym myśli Polaków kierują się ku Jasnej Górze, gdzie od wieków z głęboką wiarą wspólnie zanosimy do Matki Bożej, Królowej Polski nasze sprawy narodowe, sprawy naszych rodzin i osobiste. Dziękujemy za tyle dowodów Jej wielowiekowej opieki nad naszą Ojczyzną wśród wielu zawirowań historii, także tej najnowszej. Wszystkich, którzy nie mogą wyruszyć na pielgrzymie szlaki, zachęcamy do pielgrzymki duchowej, choćby poprzez nawiedzenie naszej parafialnej świątyni, adorację, modlitewny przystanek przy rozsianych po naszej okolicy krzyżach, figurach świętych – możliwości mamy naprawdę wiele. Prośmy Pana, aby zawsze nam towarzyszył swoją łaską tak w godzinach pracy, jak i wypoczynku oraz umacniał nasze dobre postanowienia.

Porządek Nabożeństw jak w każdą niedzielę

Kalendarz liturgiczny

* We wtorek, 14 sierpnia – św. Maksymilian Maria Kolbe.

* W czwartek, 17 sierpnia – św. Jacek, prezbiter, dominikanin, który założył pierwszy klasztor dominikanów w Polsce. Urodził się w Kamieniu na Śląsku pod koniec XII wieku, a zmarł w Krakowie 15 VIII 1257 roku, wyczerpany pracą misyjną.

Sprawy duszpasterskie

1.W poniedziałek, 13 sierpnia oddajemy cześć Najświętszej Maryi Pannie Kalwaryjskiej.

2.We wtorek, 14 sierpnia w naszej diecezji obchodzimy uroczystość głównego Patrona - św. Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina, misjonarza, założyciela klasztoru w Niepokalanowie pod Warszawą, gdzie prowadził działalność wydawniczą. Święty Maksymilian oddał swoje życie za współwięźnia w obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau. Niech jego heroiczna miłość Pana Boga i bliźniego będzie dla nas zobowiązującym przykładem.

3.We wtorek, 14 sierpnia ok. godz. 16.00 zostanie odprawiona Msza św. na zakończenie andrychowskiej pielgrzymki rowerowej.

4.W środę, 15 sierpnia będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia NMP, w polskiej tradycji nazwaną Świętem Matki Bożej Zielnej. Jest to święto nakazane, w które jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte w tym dniu w naszym kościele tak jak w niedziele. Na zakończenie Eucharystii pobłogosławimy przyniesione zioła, owoce, warzywa i kwiaty. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jest także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Panu Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece. Dlaczego właśnie w tę uroczystość w kościele błogosławimy zioła i kwiaty? Bo dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Pana Boga. Na wzór Maryi mamy starać się być ludźmi, którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku niebu.

5.Uroczystość ta to także rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, tzw. Cudu nad Wisłą i święto Wojska Polskiego. W naszych modlitwach pamiętajmy o polskich żołnierzach. W środę o godz. 9.00 na naszym cmentarzu komunalnym będziemy się modlić za dusze zmarłych andrychowskich żołnierzy, tych, którzy spoczywają na naszej nekropolii a także tych, których groby rozsiane są na całym świecie.

6.W środę o godz. 18.00 Msza Święta i nabożeństwo do Królowej Różańca Świętego Pani Andrychowskiej.

7.W piątek, 17 sierpnia z racji III piątku miesiąca oddajemy cześć Bożemu miłosierdziu.

8.W przyszłą niedzielę, 19 sierpnia będziemy gościć w parafii ojca misjonarza Michała Radomskiego, który wygłosi nam kazania i będzie zbierał ofiary na misje.

Zachęcamy serdecznie do lektury gazety parafialnej, w której obok informacji z życia parafii i Kościoła, prezentujemy m.in. najpiękniejsze cytaty o Maryi.

Pozdrawiamy wszystkich odpoczywających w naszej parafii i życzymy przyjemnych i bezpiecznych wakacji.
            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.