Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg

KONTAKT

Parafia Rzymskokatolicka św. Macieja w Andrychowie

andrychow@bielsko.opoka.org.pl

• NUMER KSIĘDZA DYŻURUJĄCEGO
tel. 606 601 115

• PLEBANIA - ul. Rynek 37 - (33) 875 20 29

  NUMERY WEWNĘTRZNE:
Ks. Proboszcz        wew. 22
Ks. Paweł wew. 21
Ks. Piotr wew. 23
Ks. Krzysztof wew. 28
Kuchnia / kancelaria wew. 22
Chórwew. 24

•DOM KATECHETYCZNY - ul. Floriańska 7a - (33) 875 20 29

  NUMERY WEWNĘTRZNE:
Ks. Maciej        wew. 26
Ks. Dariusz wew. 27

Mapka dojazdowa