Strona główna

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 2015-07-26

Dziś – siedemnasta niedziela w ciągu roku, a zarazem ze względu na przypadające dziś wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny – dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom. Zarówno w pierwszym czytaniu mszalnym, jak i w Ewangelii była mowa o cudownym rozmnożeniu chleba. To była wyjątkowa interwencja Chrystusa. Zwykle człowiek zdobywa chleb dzięki swojej pracy. Dziś swoją modlitwą wyrażamy wdzięczność naszym rodzicom, dziadkom i emerytom za chleb zdobyty ich ciężką pracą.

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ.

 1. Dzisiaj uroczystości odpustowe odbywają się w Wieprzu. Suma odpustowa o godz. 11.30.

 2. Dzisiaj też po każdej Mszy św. poświęcenie wszelkich pojazdów
  i błogosławieństwo kierowców. Poświęcenia dokonamy na górnym parafialnym parkingu.

 3. Także dzisiaj o godz. 17.00 w kryptach spotkanie w sprawie pielgrzymki do Paryża w sierpniu na uroczystości Wniebowzięcia NMP, którym przewodniczył będzie andrychowianin, ks. kardynał Stanisław Ryłko.

 

W tym tygodniu patronują nam:

- w środę, 29 lipca – Święta Marta, siostra Łazarza i Marii, która pokazuje nam wartość służby drugiemu człowiekowi w wyrażaniu miłości do Boga.

- w piątek, 31 lipca – Święty Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, wybitny teolog, dla którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański, założyciel zakonu jezuitów.  

- w sobotę, 1 sierpnia – Święty Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów.

SPRAWY DUSZPASTERSKIE:

W środę o godz. 18.00 Msza św. i nabożeństwo  do Królowej Różańca Świętego, Pani Andrychowskiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

W sobotę rozpoczyna się miesiąc sierpień. To czas dla nas szczególny na płaszczyźnie religijnej, jak i historycznej. W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski, a także Europy setki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki.

    Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję?

 

W sobotę, 1 sierpnia będziemy obchodzić kolejną rocznicę wybuchu powstania warszawskiego w 1944 roku. Był to zryw nie tylko mieszkańców stolicy. Jest to także symbol zrywu całego narodu, który po raz kolejny próbował wyzwolić się spod panowania narzuconego mu siłą. W jedności z tą rocznicą prosimy o wywieszenie flagi narodowej.

 

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. Po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Wyjazd do chorych od godz. 8.30. Prosimy o zgłoszenie ich w zakrystii.

 

Za tydzień – osiemnasta niedziela w ciągu roku. W kościołach parafialnych można w tym dniu zyskać odpust zupełny, zwany odpustem Porcjunkuli. Aby zyskać odpust zupełny, trzeba wypełnić przepisany czyn pobożny i zwykłe warunki odpustu. W tym wypadku przepisanym czynem pobożnym jest nawiedzenie kościoła parafialnego i odmówienie w nim modlitw: „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. Zwykłe warunki odpustu to: spowiedź sakramentalna, Komunia i modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża. Nadto do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. Zyskany odpust można ofiarować za siebie lub na sposób pomocy za jedną duszę w  czyśćcu cierpiącą.

 

Od 30 lipca można zapisywać się na Pieszą Pielgrzymkę Dekanatu Andrychowskiego na Jasną Górę. Termin pielgrzymki to: 6 – 11 sierpnia. Zapisy przyjmowane są w parafii św. Stanisława w Andrychowie do dnia 6 sierpnia w godz. 16.00 – 17.30 z wyjątkiem niedzieli. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 4 sierpnia (wtorek) o godz. 18.30 w kościele św. Stanisława.

 

Przypominamy także, że w kiosku „Emaus” przyjmowane są zapisy na pielgrzymkę rowerową organizowaną przy naszej parafii. Cykliści na Jasną Górę wyruszą 9 sierpnia. Spotkanie przed pielgrzymkowe odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia w krypcie św. Józefa po Mszy św. o godz. 14.00. Wszystkich uczestników zapraszamy.

 

Odpust na Trzonce - Złotej Górce ku czci Matki Bożej Śnieżnej odbędzie się w przyszłą niedzielę, 2 sierpnia.

Prasa katolicka:

    Zachęcamy do nabycia naszego parafialnego czasopisma. W „Źródle…” m.in. kolejny odcinek cyklu poświęconego polskim sługom Bożym oraz informacje z życia parafii.  


XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 2015-07-19

 Przeżywamy dziś 16. niedzielę w ciągu roku. Ewangelia tej niedzieli ukazuje nam troskę Pana Jezusa o  Jego uczniów, zmęczonych wykonywaniem zleconej im przez Niego misji. Pan Jezus jako dobry Pasterz troszczy się również o nas. Niech ta prawda towarzyszy nam zarówno w czasie pracy, jak i odpoczynku. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych! Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu zawsze służy każda Niedzielna Eucharystia. 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ.

Dzisiaj uroczystości odpustowe ku czci św. Jakuba przeżywa parafia w Rzykach. Suma odpustowa o godzinie 11.30.   

Dzisiaj o godz. 17.00 w kryptach odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne w sprawie pielgrzymki autokarowej do Paryża w dniach 12 -1 7 sierpnia. Zapisy trwają natomiast jeszcze do soboty, 25 lipca w kiosku „Emaus”. Szczegóły w „Źródle spod Pańskiej Góry”.  

 

Liturgiczne obchody tygodnia:

 • W poniedziałek 20 lipca wspominamy bł. Czesława, prezbitera, dominikanina, bardzo mocno związany z Wrocławiem. Tam spoczywają jego relikwie. Żył na przełomie XII i XIII wieku, ale i dziś od niego możemy się uczyć wierności powołaniu.

 • W środę, 22 lipca – Świętej Marii Magdaleny, która swoje życie na zawsze związała się z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych duchów, i której zawdzięczamy odkrycie pustego grobu Zmartwychwstałego Pana.

 • W czwartek, 23 lipca - Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Wpatrując się w tę szlachetną postać, widzimy, że los każdego człowieka, także współczesnego, jest drogą szukania Boga albo raczej drogą, na której jesteśmy przez Niego odnajdywani. Uznając aktualność jej przykładu, święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas tak umiłował.

 • W piątek, 24 lipca – Świętej Kingi (1234-1292), córki króla węgierskiego Beli IV. Żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; papież Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy, a kanonizował ją Jan Paweł II w 1999 roku;

 • W sobotę, 25 lipca obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany, jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd przydomek Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12, 1-2). Jego krótkie życie świadczy o tym, że tylko miłość i pokorna służba są drogą do prawdziwej wielkości;

 • Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu! Z racji wspomnienia tego Świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii odbędzie się w przyszłą niedzielę, 26 lipca po każdej Mszy św.

 • W niedzielę, 26 lipca – Świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Marii Panny, a zarazem dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom.

INFORMACJE PARAFIALNE

 1.  W środę na godz. 18.00 serdecznie zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo do Matki Bożej Różańcowej Pani Andrychowskiej.

 2. W kiosku „Emaus” rozpoczęły się zapisy na pielgrzymkę rowerową na Jasną Górę. 

   SPRAWY GOSPODARCZE

Trwają prace remontowe w kaplicy na cmentarzu.

 

     PRASA KATOLICKA

Czas wakacyjny niech będzie ubogacony lekturami i czasopismami religijnymi.

W naszej gazecie parafialnej piszemy o uroczystościach z okazji 20.lecia kaplicy na Groniu Jana Pawła II. Zamieszczamy także m.in. kolejny odcinek cyklu poświęconego polskim sługom Bożym.


Nowsze Starsze

Powered by CuteNews            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.