Strona główna

UWAGA! ZMIANA NUMERU TELEFONU DYŻURNEGO:
790 502 052

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 20 kwietnia 2014

Obchodzimy dziś największą uroczystość dla chrześcijan. To od niej bierze początek i znajduje swoje dopełnienie nasza wiara. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest centrum roku liturgicznego, jego punktem kulminacyjnym, źródłem i szczytem tego, co celebrujemy w ciągu całego roku. Niech ta myśl szczególnie nam towarzyszy, gdy będziemy się spotykać w gronie rodzinnym czy wśród przyjaciół.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas swoją mocą i pokojem, a radość płynąca z doświadczenia tego, że zostaliśmy odkupieni, niech towarzyszy wszystkim naszym działaniom. Niech nasze życie będzie nieustannym świadectwem dawanym Temu, który w nas pokonuje wszelkie zło i grzech i prowadzi nas do zwycięstwa. Wszystkim naszym parafianom i osobom przebywającym tu gościnnie życzymy pogodnego i pełnego Bożego błogosławieństwa przeżywania nie tylko tych świątecznych dni, lecz całego okresu paschalnego, który wielkanocną radość rozciąga na 50 dni – aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

 2. Dziś porządek nabożeństw, jak w każdą niedzielę.

 3. Dzisiaj o godz. 17.00 uroczyste nieszpory z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

 4. Jutro drugi dzień Świąt – Wielkanocny Poniedziałek. Zadbajmy o nasz udział we Mszy Świętej. Porządek Eucharystii, jak w niedzielę. Jutrzejsza składka przeznaczona będzie na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 5. Jutro parafia w Sułkowicach-Łęgu Łęg przeżywa uroczystości odpustowe ku czci Bożego Miłosierdzia. Suma odpustowa o godz.11.30.

 6.  W tym tygodniu w liturgii trwa oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, a to oznacza, że przez kolejnych osiem dni będziemy świętować uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego też liturgiczna uroczystość św. Wojciecha, przypadająca 23 kwietnia, została w tym roku przeniesiona na 28 kwietnia, już po zakończeniu oktawy Wielkanocy. Z tego samego powodu nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w najbliższy piątek, ponieważ uroczystości znoszą ten obowiązek. Radość z dokonanego zbawienia ma się przenieść również na ten grunt.

 7. Przyszła niedziela, druga niedziela Wielkanocy, będzie uroczystą Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Tego dnia będziemy uczestniczyć w ważnym wydarzeniu. Papież Franciszek dokona w Rzymie aktu kanonizacji dwóch papieży: bł. Jana XXIII oraz naszego rodaka – bł. Jana Pawła II. Przygotujmy się godnie do tej podniosłej uroczystości. W tę niedzielę kanonizacji będzie zmieniony porządek Mszy św. przedpołudniowych. Jest on następujący: 6.30-8.00-9.00 (przesunięta zamiast 9.30) Odwołujemy Mszę św. o godz. 11.00, z której intencja będzie odprawiona o godz. 9.00, następne Msze św. o godz. 13.00 (przesunięta z godz. 12.30) -14.00 z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego oraz 18.00 i 19.30.

 8. Zachęcamy do nabycia dzisiejszego, świątecznego numeru „Źródła spod Pańskiej Góry”, w którym zamieszczony został m. in. fotoreportaż z Drogi Krzyżowej ulicami miasta oraz tekst o związkach bł. Jana Pawła II z ziemią andrychowską. Ma on kolorową szatę graficzną. W związku z tym koszt jego produkcji jest nieco wyższy. Prosimy o uwzględnienie tego faktu przy ofiarach.


NIEDZIELA PALMOWA 13 kwietnia 2014

Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tym tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż w Nim”! Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal z powodu naszych nieprawości, po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Godzinki do M.P.J - 6.00.

Msze św. w stałym porządku. O godz. 11.00 poświęcenie palm na placu przy kościele i uroczysta procesja na wejście.

Droga Krzyżowa - godz. 13.20

Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym – 15.00

Dzisiaj o godzinie 19.00 posiedzenie Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Spotkanie odbędzie się na plebanii. W sposób szczególny zapraszamy Akcję Katolicką i wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w przygotowanie Parafiady – Święta Maciejowego.

KALENDARZ LITURGICZNY WIELKIEGO TYGODNIA.

 

 1. Dzisiaj obchodzimy kolejny światowy Dzień Młodzieży. W naszej diecezji główne obchody poprowadzi w kościele katedralnym św. Mikołaja - Ks. Bp. Ordynariusz Roman Pindel. O godz. 13.30 zbiórka młodzieży przy kościele św. Trójcy, potem uroczysta procesja do katedry, gdzie o godz. 14.00 Eucharystii przewodniczył będzie Biskup Ordynariusz.

 2. W Wielki Wtorek przypada liturgiczne wspomnienie Dobrego Łotra. Od 2009 roku obchodzimy je w Kościele jako Dzień Modlitw za Więźniów. Natomiast o godz. 16.00 odbędzie się przygotowanie liturgiczne do Triduum Paschalnego dla całej asysty, czyli ministrantów, lektorów i wszystkich osób zaangażowanych w oprawę liturgiczną.

 3. Także w Wielki Wtorek, 15 kwietnia w naszym kościele o godz. 18.30 odbędzie się solowy koncert wielkopostny muzyki Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu pani Joanny Staruch studentki IV r. wydziału muzycznego w Brukseli. Zapraszamy.

 4. W Wielką Środę od godz. 9.00 wyjazd do chorych, których nie nawiedzamy w I piątki miesiąca. Prosimy o zgłaszanie chorych w zakrystii.

 5. Parafialny kiosk Emaus czynny będzie w Wielką Sobotę od 7.00 do 16.00, natomiast w Wielkanocną Niedzielę i Poniedziałek będzie zamknięty.

 6. Kancelaria w Wielkim Tygodniu czynna będzie tylko do Wielkiej Środy. W pozostałe dni Wielkiego Tygodnia będzie nieczynna.

 7. Przyszłotygodniowy, świąteczny numer „Źródła spod Pańskiej Góry” będzie rozprowadzany już w Wielką Sobotę w kiosku oraz przy święceniu pokarmów. Ten numer będzie miał kolorową szatę graficzną. W związku z tym koszt jego produkcji jest nieco wyższy. Prosimy o uwzględnienie tego faktu przy ofiarach. Zamieścimy w nim m.in. fotoreportaż z Drogi Krzyżowej ulicami miasta oraz tekst o związkach bł. Jana Pawła II z ziemią andrychowską.

 8. Natomiast w dzisiejszym wydaniu „Źródła spod Pańskiej” Góry” zamieszczamy szczegółowy program Triduum Paschalnego w naszej parafii oraz rozważania pasyjne ks. Macieja Dąbrowskiego. 

 9. W czasie Triduum można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami i spełniając następujące dzieła:

      -  W Wielki Czwartek przez odmówienie hymnu –„Przed tak

         Wielkim Sakramentem”.

      -  W Wielki Piątek, biorąc udział w adoracji Krzyża.

      -  W Wielką Sobotę, biorąc udział w liturgii.

 WIELKI CZWARTEK 2014-04-17

W Wielki Czwartek rano w katedrze pod przewodnictwem biskupa Ordynariusza odprawia się Mszę Świętą Krzyżma, podczas której pobłogosławione są oleje używane do namaszczania chorych i krzyżmo służące do namaszczania podczas święceń kapłańskich, chrztu i bierzmowania. W czasie tej Mszy duchowieństwo diecezjalne odnawia przyrzeczenia kapłańskie. Kapłani i ministranci wezmą udział w tej Eucharystii. Natomiast w parafiach celebrowana jest w tym dniu jedna uroczysta Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Kaplicy Adoracji, tzw. Ciemnicy, upamiętniającej pojmanie w Ogrójcu. Na znak smutku zostanie obnażony ołtarz. W czasie Triduum nie wolno odprawiać Mszy św. żałobnej, liturgia pogrzebu powinna odbywać się poza kościołem, w którym jest wystawienie Najświętszego Sakramentu.

O godz. 16.00 Msza św. dla dzieci, na którą szczególnie zapraszamy dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami.

Natomiast o godz. 18.00 UROCZYSTA MSZA ŚW.WIECZERZY PAŃSKIEJ.

   Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do „ciemnicy” i adoracja do godz. 24.00.

WIELKI PIĄTEK 2014-04-18

    W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły (całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby pełnoletnie aż do sześćdziesiątego roku życia nie mają dyspensy; zachęca się także pozostałych, zwłaszcza młodsze pokolenie, do zachowania tego postu; przedłużmy powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych i w takim samym duchu przeżywajmy też Wielką Sobotę aż do poranka Wielkanocy). W Godzinie Miłosierdzia Bożego (godzina 15.00) w gronie rodzinnym odmówmy Koronkę. Niech towarzyszy nam modlitwa, skupienie i zaduma nad Tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu. Przez cały dzień trwać będzie adoracja Panna Jezusa w „ciemnicy”.

Przed południem adoracja ma następujący porządek:

    O godz.- 8.00 - Droga Krzyżowa dla wszystkich

      9.00 - Dzieci kl. IV, V, VI

    10.00 - Dzieci kl. I, II, III

    11.00 -  Gimnazjum kl. I i II

    12.00 - Gimnazjum kl. III

    13.00 - Młodzież szkół ponadgimnazjalnych

    15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego                      

Adoracja wspólna z odśpiewaniem Koronki do Miłosierdzia Bożego.                                                      

LITURGIĘ MĘKI PAŃSKIEJ ROZPOCZNIEMY  O GODZ. 18.00

  Po liturgii rozpocznie się adoracja przy „grobie” Pana Jezusa, która trwać będzie przez całą noc w następującym porządku:

Godz.- 20.00 - Adorację poprowadzą Sułkowice Środkowe

              21.00 -  Adoracja w formie Drogi Krzyżowej przygotowana przez młodzież

              22.00 - Mieszkańcy z ulic: od Bulowic i Malickiej, dział od Brzezinki - Żwirki i Wigury. Adorację poprowadzi Wspólnota Nazaret.

 23. 00 - Adorację poprowadzi Wspólnota Neokatechumenatu

 24. 00 - Uroczysta liturgia brewiarzowa – Oaza Rodzin,

 1.00– Mieszkańcy z ulic: Beskidzka, Baczyńskiego, Polna, Głowackiego – Róże Męskie

 2.00 - Mieszkańcy z ulic Osiedla Jana Pawła II - z Pańskiej Góry Adorację poprowadzi Wspólnota Wieczernik oraz Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ

  3.00 - ul. Starowiejska, 27 Stycznia, Szewska, Brzegi– Róże Kobiet                              

             4.00 – ul. 1 Maja, Garncarska, Rynek, Słowackiego, Traugutta – Akcja Katolicka

             5.00 -  ul. Krakowska – Czciciele Miłosierdzia Bożego

             6.00 – Górnica, Tkacka - Pallotynki

             7.00 – ul. Olszyny, Dąbrowskiego – Róże Kobiet

             8.00 – ul. Daszyńskiego, Pachla, Floriańska – Odnowa w Duchu Świętym.

  Niech każdy z domowników znajdzie dla siebie czas, aby przyjść na adorację wynagradzającą. Składka z adoracji w W. Piątek przeznaczona jest na Boży Grób w Jerozolimie.

WIELKA SOBOTA 2014-04-19

WIELKA SOBOTA  jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy święcić pokarmy z dziećmi, wejdźmy z nimi na adorację Chrystusa przy „grobie”. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje, więc cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. W ciągu dnia, co pół godziny, odbędzie się poświęcenie pokarmów na Poranek Wielkanocny. Rozpoczniemy poświęcenie pokarmów od godz. 9.00 i trwać będzie do godz. 16.00.

   Pragniemy podtrzymać zwyczaj dzielenia się darami, przyniesionymi do święcenia. Dary te będziemy składać w koszu do tego przeznaczonym.

WIGILIĘ PASCHALNĄ WIELKIEJ NOCY ROZPOCZNIEMY O GODZ. 18.00

 

 1. Wszystkich uczestniczących w liturgii W. Soboty prosimy o przyniesienie ze sobą świec.

 2. Zwracamy się z serdeczną prośbą do naszych strażaków o pełnienie służby przy „grobie” od W. Piątku do W. Soboty.

 3. W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Aby całe Święte Truduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę zachęcamy do licznego udziału wszystkich Parafian.

Msza św. Rezurekcyjna odbędzie się na zakończenie liturgii Wielkiej Soboty. Prosimy o obecność poczty sztandarowe, orkiestrę. W tym roku procesja rezurekcyjna po raz kolejny odbędzie się po Rynku naszego miasta. 


Nowsze Starsze

Powered by CuteNews            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.