Strona główna

Pojawiła się już galeria ze zdjęciami z Pielgrzymki Rowerowej. Galerie można znaleźć klikając na poniższy link:

Galeria zdjęć

Więcej informcji oraz relację z pielgrzymki można znaleźć na Facebook'u.

Pielgrzymka rowerowa - Facebook

XXXIV NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 23 listopada

Przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ma ona nam przypominać przede wszystkim o tym, że dla człowieka wierzącego królować znaczy służyć, a to pociąga za sobą gotowość bycia do dyspozycji drugiego człowieka. Uroczystość ta została ustanowiona w 1925 roku przez papieża Piusa XI. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, że Chrystus z samej swojej natury jest Królem, jak zresztą sam się określił, stojąc przed Piłatem. Królestwo Jego jednak nie jest z tego świata, dlatego nie można próbować określać Chrystusowego królowania na podobieństwo ziemskiego. Królestwo Jezusa obejmuje wszystkie ludy, języki i narody, a panowaniu Jego nie będzie końca. Za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”, wypowiadamy wezwanie: „Przyjdź królestwo Twoje”, prosząc o to, by nastało królestwo Jezusa, które nie jest z tego świata. Jest to królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Warto, abyśmy o tym pamiętali w naszej codzienności.

Dzisiejsza uroczystość jest patronalnym świętem Akcji Katolickiej.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ:

Dzisiaj:

 • Dzisiaj Siostry Franciszkanki Służebniczki Krzyża z Lasek będą rozprowadzały kalendarze misyjne na rok 2015. Ofiary składane przy zakupie będą przekazane na misje do Indii.

 • W dzisiejszą niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata przez odmówienie Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

W tym tygodniu patronuje nam:

 • w poniedziałek, 24 listopada – św. Andrzej Dung-Lac (ok. 1795-1839), prezbiter i jego Towarzysze, męczennicy wietnamscy; w tej grupie są różne osoby: prezbiterzy, klerycy, osoby świeckie; ich wspólną cechą charakterystyczną jest odważne głoszenie wiary chrześcijańskiej na ziemiach dzisiejszego Wietnamu.

 • w niedzielę, 30 listopada patronuje nam święty Andrzej Apostoł, brat świętego Piotra. Tradycja mówi, że ewangelizował tereny, na których dziś dominuje prawosławie; dlatego jest bardzo uroczyście czczony w Kościołach wschodnich.

SPRAWY DUSZPASTERSKIE:

Przygotowując się do Adwentu...

Dzisiejsza niedziela jest zarazem ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Za tydzień rozpoczniemy Adwent – czas przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Niech ten ostatni tydzień roku liturgicznego pobudzi nas do refleksji nam naszym podejściem do wiary w codziennym życiu. Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszenia odpowiednio przygotowani duchowo.

 

 1. W piątek, 28 listopada Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczył będzie Ojciec Wojciech Kiełtyka, opiekun Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, który wygłosi konferencję. Po Mszy św. nabożeństwo - Wieczór Uwielbienia. Po nabożeństwie rozpocznie się Jerycho Różańcowe w intencjach Niepokalanego Serca Maryi. Zakończenie Jerycha w sobotę, 29 listopada o godz. 18.00 Mszą św. za dusze w czyśćcu cierpiące. Zapisy do prowadzenia rozważań różańcowych w kiosku „Emaus”.

Od II Niedzieli Adwentu będą rozprowadzane przy kościele opłatki wigilijne przez wspólnotę Akcji Katolickiej. Natomiast opłatki wigilijne będzie można nabywać w ciągu tygodnia w zakrystii oraz w kancelarii w godzinach dyżurowania. Zachęcamy do nabywania opłatków w naszej parafii, które są już poświęcone. Wiemy, jak podsuwają nam je w supermarketach czy sklepikach. Ale my pamiętajmy, że jest piękna tradycja, aby poświęcone opłatki nabywać w swojej parafii, co ukazuje jedność całej wspólnoty. W tym roku ofiary składane przy zakupie opłatków przeznaczone będą na pokrycie kosztów remontu kaplicy cmentarnej, które obecnie trudno nam pokrywać na bieżąco. Podjęliśmy się jeszcze w tym roku wykonania nowej polichromii ścian i sufitu we wnętrzu kaplicy i konserwacji całego ołtarza.

 1. W nadchodzącą niedzielę, 30 listopada przypada I Niedziela Adwentu, która rozpoczyna się nowy Rok Liturgiczny. Msza św. roratnia w niedzielę o godz. 6.30 w ciągu tygodnia o godz. 7.00 rano dla dzieci i młodzieży, natomiast dla starszych o godz. 18.00.

 2. Zachęcamy serdecznie do lektury naszej gazety parafialnej. Piszemy m. in. o prześladowaniach chrześcijan.

 


XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 16 listopada 2014

Powoli zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Za dwa tygodnie rozpocznie się Adwent. Nadchodząca niedziela to Uroczystość Chrystusa Króla, która zamknie kolejny rok liturgiczny. Taka okoliczność skłania nas do myślenia o przemijaniu i o tym, że i kiedyś nasze życie się zakończy. Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie: gdyby to był już ostatni dzień w moim życiu czy byłbym gotowy stanąć przed Chrystusem i co mógłbym Mu daćw darze z mojego życia.

Niedzielę dzisiejszą przeżywamy, jako Dzień Modlitw za Polonię Zagraniczną. Pamiętajmy o tej ważnej intencji.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ.

Dzisiaj spełniamy nasz obywatelski obowiązek głosowania.

W tym tygodniu patronują nam:

 • W poniedziałek, 17 listopada – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica; zostawszy wdową w wieku 20 lat oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu; ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty chorym i biednym.

 • We wtorek, 18 listopada – błogosławiona Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc.

 • W środę, 19 listopada – błogosławiona Salomea. Żyła w XIII wieku. Swoje oddanie wyłącznie Bogu potwierdziła decyzją o dziewiczym małżeństwie. Ostatnie lata życia spędziła w klasztorze w Skale;

 • W czwartek, 20 listopada – święty Rafał Kalinowski - powstaniec styczniowy, zesłaniec syberyjski. Po odzyskaniu wolności wstąpił do Karmelu, któremu nadał impuls do rozwoju;

 • W sobotę, 22 listopada – święta Cecylia, męczennica z III wieku, patronka śpiewu kościelnego;

 

SPRAWY DUSZPASTERSKIE:

1. Trwa miesiąc listopad i związana z nim modlitwa za naszych bliskich zmarłych. Odprawiana jest codzienne Msza św. gregoriańska o godz. 18.00. Włączmy się do modlitwy jako wspólnota Kościoła pielgrzymującego, która pragnie wspomagać naszych braci należących do wspólnoty Kościoła oczyszczającego się.

2. W piątek, 21 listopada w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Wspomnienie to ma podstawę w przekonaniu ludzi wierzących, które sięga bardzo daleko wstecz do początków chrześcijaństwa. Obecnie ma ono nam przede wszystkim ukazywać znaczenia ofiarowania swojego życia Bogu, całkowitego zdania się na Niego. Wspomnienie to jest też okazją do szczególnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie.

3. Za tydzień, w niedziele 23 listopada będziemy przeżywać uroczystość Chrystusa Króla. Tradycyjnie jest to święto Akcji Katolickiej. Organizacja ta jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928 i zrzesza osoby pragnące promować i wprowadzać w życie społeczne nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna, prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Zainteresowanych zaangażowaniem się w to dzieło zapraszamy na spotkanie w każdą trzecią środę miesiąca o godz. 16.00 w kryptach pod plebanią.

4. Zachęcamy do lektury naszej gazety parafialnej, w której znajdziemy m.in. fotorelację z uroczystości Święta Niepodległości wraz z tekstem kazania ks. dziekana Stanisława Czernika oraz relacje z innych ważnych wydarzeń minionego tygodnia.


Nowsze Starsze

Powered by CuteNews            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.