Strona główna

UWAGA! ZMIANA NUMERU TELEFONU DYŻURNEGO:
790 502 052

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 20 Lipca 2014

Przeżywamy dziś 16. niedzielę w ciągu roku. Jezus Chrystus ukazuje nam, jak dalece Bóg jest przyjacielem człowieka. W naszych codziennych spotkaniach z bliźnimi pamiętajmy, że w każdym człowieku jest zasiane dobre i złe ziarno. Próbujmy zatem, poddając się Bożemu prowadzeniu, zawsze zauważać dobro w drugim człowieku i dziękować za nie.

Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych! Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu zawsze służy każda Niedzielna Eucharystia.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ.

Dzisiaj uroczystości odpustowe ku czci św. Jakuba przeżywa parafia w Rzykach. Suma odpustowa o godzinie 11.30.

Liturgiczne obchody tygodnia:

 • We wtorek, 22 lipca – Świętej Marii Magdaleny, która swoje życie na zawsze związała się z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych duchów, i której zawdzięczamy odkrycie pustego grobu Zmartwychwstałego Pana.

 • W środę, 23 lipca - Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Wpatrując się w tę szlachetną postać, widzimy, że los każdego człowieka, także współczesnego, jest drogą szukania Boga albo raczej drogą, na której jesteśmy przez Niego odnajdywani. Uznając aktualność jej przykładu, święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas tak umiłował.

 • W czwartek, 24 lipca – Świętej Kingi (1234-1292), córki króla węgierskiego Beli IV. Żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; papież Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy, a kanonizował ją Jan Paweł II w 1999 roku;

 • W piątek, 25 lipca obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany, jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd przydomek Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12, 1-2). Jego krótkie życie świadczy o tym, że tylko miłość i pokorna służba są drogą do prawdziwej wielkości;

 • Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu! Z racji wspomnienia tego Świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii odbędzie się w przyszłą niedzielę, 27 lipca po każdej Mszy św.

 • W piątek, 26 lipca – Świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Marii Panny. Tego dnia pamiętajmy szczególnie o naszych dziadkach i babciach, którzy często są tymi, którzy jako pierwsi wprowadzali nas w życie wiary, uczyli pierwszych modlitw, prowadzili do kościoła, opiekowali się nami. Niech nasza wdzięczność wyrazi się zarówno w modlitwie, jak i w serdecznej życzliwości i spotkaniu.

INFORMACJE PARAFIALNE

 1. W dzisiejszą niedzielę przy naszym kościele osoby zaangażowane w działalność misyjną będą rozprowadzać czasopismo „Echo z Afryki” wraz z dodatkiem dla dzieci. Koszt czasopisma misyjnego to 1,5 złotych. Serdecznie zachęcamy do zakupu „Echa z Afryki” i wsparcia w ten sposób misji.

 2. W przyszłą niedzielę, 27 lipca o godz. 17.00 w kryptach odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie pielgrzymki autokarowej dniach 22 – 23 sierpnia na Ziemie Zachodnie, m.in. Górę Św. Anny, Krzeszów, Wrocław (Panorama Racławicka), Wambierzyce. Także w niedzielę, 27 lipca ale o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie w sprawie pielgrzymki autokarowo-samolotowej do Turcji we wrześniu. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych. Na spotkaniach omówimy szczegóły wyjazdów.

SPRAWY GOSPODARCZE

Trwają prace przy remoncie kaplicy na cmentarzu.

PRASA KATOLICKA

 1. Czas wakacyjny niech będzie ubogacony lekturami i czasopismami religijnymi.

W „Źródle…” obok informacji parafialnych, zamieszczamy m.in. tekst poruszający temat niektórych naszych zachowań w kościele. 


XV NIEDZIELA ZWYKŁA 13 Lipca 2014

 Dziś kolejna lipcowa niedziela, 15. w tak zwanym okresie zwykłym roku liturgicznego. Chrystus dzisiaj przypomina nam o najważniejszym przykazaniu, miłości Boga i człowieka. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu Dnia Pańskiego. Na trasach wakacyjnych wędrówek nie omijajmy świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.

 PORZĄDEK NABOŻEŃSTW JAK W KAŻDA NIEDZILĘ

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • We wtorek, 15 lipca - św. Bonawentura (1218-1274), biskup i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych teologów średniowiecza; był pierwszym przełożonym generalnym franciszkanów po śmierci św. Franciszka, przyczynił się do wielkiego rozwoju swojego zakonu, a także napisał jasną wykładnię reguły, co nadało rozwojowi zakonu właściwy kierunek.

 •  W środę, 16 lipca – Najświętsza Maryja Panna z góry Karmel. Wspomnienie nawiązuje do klasztoru na górze Karmel, z którego mnisi dotarli do Europy i zaczęli upowszechniać zwyczaj noszenia szkaplerza Najświętszej Maryi Panny, jako znaku zbawienia, ratunku w niebezpieczeństwach i przymierza pokoju. Właśnie na Górze Karmel (w dzisiejszym Izraelu) duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy i dali początek nowemu zakonowi – karmelitów, który pięknie wpisał się w historię i duchowe oblicze Kościoła. W tym gronie znajduje się Święta Teresa Wielka, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a spośród Polaków znany jest Święty Rafał Kalinowski. To wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel przypomina nam o jeszcze innym ważnym rysie duchowości chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu. Matka Boża objawiła go generałowi karmelitów w Cambridge (Anglia) Szymonowi Stockowi w 1251 roku. Obiecała też każdemu, kto będzie go nosił do śmierci, że nie zazna ognia piekielnego i żadnego innego niebezpieczeństwa. Szkaplerz obok różańca stał się jednym z podstawowych nabożeństw maryjnych. Dziś wielu z nas nosi medaliki szkaplerzne. Niech to będzie znak naszej religijności, noszony z wiarą i miłością. Prośmy też Matkę Bożą, abyśmy mogli dojść szczęśliwie do naszej Góry Karmel, którą jest Chrystus.

 •  W nadchodzący III piątek miesiąca oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu.

SPRAWY GOSPODRCZE

       Trwa tok prac remontowych elewacji kaplicy na cmentarzu.

INFORMACJE  PARAFIALNE

 1. Wszystkim rozpoczynającym i kontynuującym letni wypoczynek życzymy dobrego i owocnego, szczególnie duchowo, przeżycia tego czasu. A tym, dla których on się już skończył, życzymy pogodnego i pełnego pokoju ducha powrotu do codziennych obowiązków.

 2. Trwają zapisy na XII Andrychowską Pielgrzymkę Rowerową. Szczegóły w „Źródle…”.

Przygotowaliśmy także dwie inne propozycje pielgrzymkowe. W dniach 22 – 23 sierpnia proponujemy odwiedzić sanktuaria i miejsca na Ziemiach Zachodnich, m.in.: Górę Św. Anny, Krzeszów, Wrocław (Panorama Racławicka), Wambierzyce. Program tej pielgrzymki autokarowej może ulec modyfikacji w razie potrzeby. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w niedzielę, 27 lipca o godz. 17.00 w kryptach. Wtedy podamy szczegóły.

Odpowiadając na prośbę parafian pragniemy zorganizować również ośmiodniową pielgrzymkę do Turcji (samolotowo-autokarową).  Termin – po 21 września. Szacunkowy koszt przy 40 osobach - 3200 zł, przy 30 osobach - 3600 zł. W programie m.in.: Ikonium (szlak św. Pawła), Kapadocja, Istambuł, Pergamon, Efez, Stambuł.
Spotkanie organizacyjne w niedzielę, 27 lipca o godz. 19.00 w kryptach.

 1. W naszej gazecie zamieszczamy szczegółową informację o kampanii stowarzyszenia „Ręce życia”. Czy mamy prawo wiedzieć, jakie standardy moralne panują w szpitalu, który ma nas leczyć? Czy mamy prawo wiedzieć, że dokonuje się w nim tzw. zabiegów aborcyjnych? Jeżeli nie jest ci to obojętne, pomóż skierować do sejmu projekt w tej sprawie – apelują organizatorzy akcji, której celem jest nowelizacja ustawy o planowaniu rodziny poprzez wprowadzenie realnej klauzuli sumienia dla pacjentów. Podpisy pod projektem będziemy mogli złożyć za tydzień, 20 lipca po Mszach św. Zachęcamy serdecznie. Potrzebny będzie numer PESEL.

 2. Parafialna Poradnia Życia Rodzinnego, działająca w kancelarii będzie nieczynna od 18 lipca do 5 sierpnia.

     PRASA KATOLICKA

Czas wakacyjny niech będzie ubogacony lekturami i czasopismami religijnymi. W „Źródle spod Pańskiej Góry” zamieszczamy informacje dotyczące życia parafii i Kościoła a także pytamy, czy Bóg jedzie z nami na wakacje?


Nowsze Starsze

Powered by CuteNews            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.