Strona główna

UWAGA! ZMIANA NUMERU TELEFONU DYŻURNEGO:
790 502 052

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 27 Lipca 2014

W dzisiejszą, 17. niedzielę w ciągu roku, liturgia zaprasza nas do poszukiwania mądrości, czyli tego, co w życiu jest najważniejsze, przypominając zarazem, że tym, których Bóg miłuje, wszystko służy dla ich dobra. Spróbujmy z tej perspektywy spojrzeć na nasze życie i zobaczyć, ku czemu posłużyły nam różne wydarzenia, w których uczestniczyliśmy.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ.

 1. Dzisiaj uroczystości odpustowe odbywają się w Wieprzu.

 2. Dzisiaj też po każdej Mszy św. poświęcenie wszelkich pojazdów. Poświęcenia dokonamy na górnym parafialnym parkingu.

 3. Dziś o godz. 17.00 w kryptach odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie pielgrzymki autokarowej dniach 22 – 23 sierpnia na Ziemie Zachodnie, m.in. Górę Św. Anny, Krzeszów, Wrocław (Panorama Racławicka), Wambierzyce. Także w dzisiejszą niedzielę, ale o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie w sprawie pielgrzymki autokarowo-samolotowej do Turcji we wrześniu. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych. Na spotkaniach omówimy szczegóły wyjazdów.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

- we wtorek,  29 lipca – Święta Marta, siostra Łazarza i Marii, która pokazuje nam wartość służby drugiemu człowiekowi w wyrażaniu miłości do Boga.

- We czwartek, 31 lipca – Święty Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, wybitny teolog, dla którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański, założyciel zakonu jezuitów.  

- W piątek, 1 sierpnia – Święty Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów.

SPRAWY DUSZPASTERSKIE:

 1. W piątek rozpoczyna się miesiąc sierpień. To czas dla nas szczególny na płaszczyźnie religijnej, jak i historycznej. W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski, a także Europy setki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki.

Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję?

 1. W piątek, 1 sierpnia będziemy obchodzić kolejną rocznicę wybuchu powstania warszawskiego w 1944 roku. Był to zryw nie tylko mieszkańców stolicy, lecz jest on symbolem zrywu całego narodu, który po raz kolejny próbował wyzwolić się spod panowania narzuconego mu siłą.

 2. W nadchodzącą sobotę, 2 sierpnia obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli. Tego dnia przypada dzień odpustu Porcjunkuli. Warunkiem jego uzyskania jest wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski uświęcającej, wyzbycie się przywiązania nawet do grzechów powszednich, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz nawiedzenie parafialnego kościoła. Dokładnie odpust ten można uzyskać w czasie od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nie naprawione.

 3. Są ludzie, zwłaszcza pracujący na roli, dla których wakacje są czasem szczególnie wzmożonej pracy. Starajmy się ich wspierać przynajmniej naszą modlitwą, ale też wdzięcznością za ich trud i poświęcenie, dziękując zarazem Bogu za wszelkie dobrodziejstwa, zwłaszcza za obite plony ziemi. Nie zapominajmy, że wciąż są na świecie ludzie, którzy umierają z głodu. Robiąc zatem zakupy, czyńmy to tak, by potem nie marnować żywności, lecz by wykorzystać ją najlepiej, jak możemy, i by móc podzielić się z tymi, którzy jej nie mają.

 4. W tym tygodniu przypadają:

- czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca – dzień, w którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. Spowiedź od godz. 17.00. Msza św. o godz. 18.00 z nabożeństwem „godziny świętej”.

- pierwszy piątek – szczególna okazja do pojednania się z Bogiem. Spowiedź od godz. 16.00. Msza św. o godz. 18.00 z nabożeństwem pierwszopiątkowym.

- pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. Po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Wyjazd do chorych od godz. 8.30. Prosimy o zgłoszenie ich w zakrystii.

 1. Od jutra, 28 lipca można zapisywać się na Pieszą Pielgrzymkę Dekanatu Andrychowskiego na Jasną Górę. Termin pielgrzymki to: 6 – 11 sierpnia. Zapisy przyjmowane są w parafii św. Stanisława w Andrychowie do dnia 6 sierpnia w godz. 16.00 – 17.30. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 4 sierpnia (poniedziałek) o godz. 18.30 w kościele św. Stanisława.

 2. Przypominamy także, ze przyjmowane są zapisy na pielgrzymkę rowerową, organizowaną przy naszej parafii. Cykliści na Jasną Górę wyruszą 9 sierpnia.

 3. W kiosku „Emaus” można nabyć czasopismo misyjne „Echo z Afryki”. Polecamy.

Prasa katolicka:

    Zachęcamy do nabycia naszego parafialnego czasopisma. W „Źródle…” piszemy m.in. o 50-tej rocznicy ważnego odkrycia w naszej parafii. Zamieszczamy także artykuł o postawie, jaką powinniśmy zajmować wobec zagrożeń wartości chrześcijańskich.  


XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 20 Lipca 2014

Przeżywamy dziś 16. niedzielę w ciągu roku. Jezus Chrystus ukazuje nam, jak dalece Bóg jest przyjacielem człowieka. W naszych codziennych spotkaniach z bliźnimi pamiętajmy, że w każdym człowieku jest zasiane dobre i złe ziarno. Próbujmy zatem, poddając się Bożemu prowadzeniu, zawsze zauważać dobro w drugim człowieku i dziękować za nie.

Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych! Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu zawsze służy każda Niedzielna Eucharystia.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ.

Dzisiaj uroczystości odpustowe ku czci św. Jakuba przeżywa parafia w Rzykach. Suma odpustowa o godzinie 11.30.

Liturgiczne obchody tygodnia:

 • We wtorek, 22 lipca – Świętej Marii Magdaleny, która swoje życie na zawsze związała się z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych duchów, i której zawdzięczamy odkrycie pustego grobu Zmartwychwstałego Pana.

 • W środę, 23 lipca - Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Wpatrując się w tę szlachetną postać, widzimy, że los każdego człowieka, także współczesnego, jest drogą szukania Boga albo raczej drogą, na której jesteśmy przez Niego odnajdywani. Uznając aktualność jej przykładu, święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas tak umiłował.

 • W czwartek, 24 lipca – Świętej Kingi (1234-1292), córki króla węgierskiego Beli IV. Żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; papież Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy, a kanonizował ją Jan Paweł II w 1999 roku;

 • W piątek, 25 lipca obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany, jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd przydomek Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12, 1-2). Jego krótkie życie świadczy o tym, że tylko miłość i pokorna służba są drogą do prawdziwej wielkości;

 • Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu! Z racji wspomnienia tego Świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii odbędzie się w przyszłą niedzielę, 27 lipca po każdej Mszy św.

 • W piątek, 26 lipca – Świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Marii Panny. Tego dnia pamiętajmy szczególnie o naszych dziadkach i babciach, którzy często są tymi, którzy jako pierwsi wprowadzali nas w życie wiary, uczyli pierwszych modlitw, prowadzili do kościoła, opiekowali się nami. Niech nasza wdzięczność wyrazi się zarówno w modlitwie, jak i w serdecznej życzliwości i spotkaniu.

INFORMACJE PARAFIALNE

 1. W dzisiejszą niedzielę przy naszym kościele osoby zaangażowane w działalność misyjną będą rozprowadzać czasopismo „Echo z Afryki” wraz z dodatkiem dla dzieci. Koszt czasopisma misyjnego to 1,5 złotych. Serdecznie zachęcamy do zakupu „Echa z Afryki” i wsparcia w ten sposób misji.

 2. W przyszłą niedzielę, 27 lipca o godz. 17.00 w kryptach odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie pielgrzymki autokarowej dniach 22 – 23 sierpnia na Ziemie Zachodnie, m.in. Górę Św. Anny, Krzeszów, Wrocław (Panorama Racławicka), Wambierzyce. Także w niedzielę, 27 lipca ale o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie w sprawie pielgrzymki autokarowo-samolotowej do Turcji we wrześniu. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych. Na spotkaniach omówimy szczegóły wyjazdów.

SPRAWY GOSPODARCZE

Trwają prace przy remoncie kaplicy na cmentarzu.

PRASA KATOLICKA

 1. Czas wakacyjny niech będzie ubogacony lekturami i czasopismami religijnymi.

W „Źródle…” obok informacji parafialnych, zamieszczamy m.in. tekst poruszający temat niektórych naszych zachowań w kościele. 


Nowsze Starsze

Powered by CuteNews            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.