Strona główna

Pojawiła się już galeria ze zdjęciami z Pielgrzymki Rowerowej. Galerie można znaleźć klikając na poniższy link:

Galeria zdjęć

Więcej informcji oraz relację z pielgrzymki można znaleźć na Facebook'u.

Pielgrzymka rowerowa - Facebook

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 14 września 2014

 Przeżywamy dzisiaj święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to jedno ze świąt, które swoją rangą przewyższają niedziele w ciągu roku i są obchodzone również wtedy, gdy wypadają w niedzielę. Są to święta, podczas których wspominamy szczególnie ważne wydarzenia z naszej historii zbawienia. Podobnie jest z dzisiejszym świętem. Zostało ono ustanowione na pamiątkę odnalezienia relikwii Krzyża przez cesarzową Helenę, matkę cesarza Konstantyna, który przed bitwą z Maksencjuszem na moście Muliwijskim, nieopodal murów Wiecznego Miasta ujrzał płonący krzyż i napis: „W tym znaku zwyciężysz”. Nazajutrz na jego rozkaz na tarczach żołnierzy zostały wymalowane krzyże. I wkrótce okazało się, że symbol śmierci stał się symbolem zwycięstwa, bo Konstantyn pokonał Maksencjusza. W 313 roku cesarz ogłosił edykt wolnościowy, kładący kres prześladowaniom religijnym, a krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ

       Dzisiaj: 

  • O godz. 16.30 w auli Domu Katechetycznego odbędzie się kolejny Dzień Skupienia dla Narzeczonych.

  • Natomiast na godz. 19.00 zapraszamy na posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

  • Dzisiaj do puszek, które znajdują się przy drzwiach wyjściowych z kościoła zbierana jest składka na pomoc Chrześcijanom Bliskiego Wschodu ( Północnego Iraku, Syrii i Palestyny). Zachęcamy do okazania tej pomocy.

  • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie zaprasza dzisiaj w godzinach od 9.00 Do 13.00 na Planty przed pałac Bobrowskich, gdzie odbędą się obchody Dnia Solidarności z osobami chorującymi na schizofrenię. Towarzyszyć temu będą wydarzenia, m. in.: koncerty, kiermasz rękodzielnictwa, wystawa obrazów i przejście przez drzwi na znak solidarności z ludźmi chorymi (w razie złej pogody impreza zostanie odwołana).

  • Wrześniowy numer „Echa z Afryki i innych kontynentów” w cenie 2 zł do nabycia w kiosku „Emaus”. Zachęcamy do zapoznania się z potrzebami misji i ważnymi sprawami kościoła.

KALENDARZ LITURGICZNY:

  1. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (tj. jutro) umieszczono wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci. Matka Boża stojąca pod krzyżem na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy krzyżu Jezusa Chrystusa, jako znaku naszego zbawienia.

2. We wtorek, 16 września – wspominamy Świętych męczenników: św. Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku; obaj opowiadali się za ponownym przyjęciem do Kościoła tych chrześcijan, którzy w czasie prześladowań wyrzekli się wiary, po spełnieniu przez nich określonych dzieł pokutnych.

3. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września tj. najbliższy czwartek przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Święto to wpisuje się w obchody Tygodnia Wychowania i ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom środowiska, w którym się obracał.

4. W sobotę, 20 września - wspomnienie świętych: św. Andrzeja Kim Taegona (†1839), prezbitera koreańskiego, który zginął podczas prześladowań chrześcijan, Pawła Chong Hasanga, kleryka koreańskiego i Towarzyszy, którzy ponieśli śmierć męczeńską.

SPRAWY  DUSZPASTERSKIE

1. W naszych modlitwach pamiętajmy o poległych za Wschodzie. W środę, 17 września przypada 75. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę.

2. W środę, 17 września rozpoczynamy Triduum ku czci św. Stanisława. Podczas Eucharystii przez jego wstawiennictwo będziemy prosić o świętość dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego Narodu i Kościoła. W środę na Mszę św. o godz. 18.00 w sposób szczególny zapraszamy wszystkie dzieci.

4. Czwartek, 18 września to drugi dzień naszego Triduum. Zapraszamy młodzież, szczególnie z Gimnazjum na Mszę św. o godz. 18.00.

5. W piątek, 19 września na zakończenie Triduum o godz. 18.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. na rozpoczęcie nowego roku duszpasterskiego. Po Mszy św. odbędzie się nabożeństwo rozesłania. Zapraszamy wszystkie wspólnoty duszpasterskie do uczestnictwa i wyznaczenia przedstawiciela do rozpalenia świecy. Po Mszy św. Agapa w kryptach.

8. W sobotę, 20 września odbędzie się diecezjalna Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Rozpocznie się ona Drogą Krzyżowa o godz. 10.00 przy stacji u Piłata, Msza św. o godz. 12.00. Zapraszamy do udziału w tej pielgrzymce. Chętnych prosimy o zapisywanie się na listę w kiosku „Emaus”.

     Prasa katolicka

Zachęcamy do nabycia naszej parafialnej gazetki, gdzie obok informacji znajdziemy m. in. relację z uroczystości 100 rocznicy urodzin andrychowianki, siostry Adaminy.  

SPRAWY GOSPODARCZE

Trwa remont kaplicy cmentarnej pod wezwaniem św. Józefa. Prace prowadzimy dzięki ofiarności wiernych. Za tę ofiarność składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Po zabezpieczeniu witraży nową stolarką okienną z szybami termicznymi oraz częściowym remoncie dachu, przystąpiono do konserwacji elewacji. Wcześniej usunięto z niej mech i grzyby. Położono nowe tynki na gzymsach i pilastrach. Elewacja ceglana została zabezpieczona. Obecnie trwa spoinowanie - wypełnianie ubytków fug. Deszczowa pogoda ciągle wydłuża nam zakończanie tych prac przy elewacji. Natomiast pozostanie konserwacja fundamentu kamiennego, pierwszych schodów i podestu a także renowacja baldachimu nad wejściem głównym. Jeśli w przyszłym tygodniu będzie dobra pogoda, możemy zakończyć renowację elewacji. Więcej o remoncie kaplicy na andrychowskim cmentarzu - w przyszłym tygodniu w „Źródle spod Pańskiej Góry”.


XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 7 Wrzesnia 2014

Dziś przeżywamy 23. niedzielę w ciągu roku. Liturgia tego dnia przypomina nam o praktyce braterskiego upomnienia, które ma wypływać z miłości do drugiego człowieka i opierać się na przestrzeganiu podanych przez Pana Jezusa zasad. Warto, byśmy się zastanowili, kiedy ostatni raz, w duchu dobrze rozumianej miłości bliźniego, podjęliśmy się zwrócenia uwagi drugiej osobie. Pomyślmy też o tym, jak my sami reagujemy na zwrócenie nam uwagi. Niech to wezwanie stanie się również okazją do podejmowania w naszych rodzinach dialogu, który będzie prowadził do rozwiązywania trudnych problemów i lepszego wzajemnego rozumienia się.

   PORZĄDEK NABOŻEŃSTW, JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ.

- Dziś na Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się poświęcenie tornistrów dla dzieci z „ 0”  i z    innych klas.   

- Dzisiaj o godz. 16.30 w auli Domu Katechetycznego przy ul. Floriańskiej rozpocznie         się kolejny Dzień Skupienia dla Narzeczonych.

 KALENDARZ  LITURGICZNY:

1. Jutro, w poniedziałek 8 września celebrujemy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane popularnie w Polsce świętem „Matki Bożej Siewnej”, gdyż dopiero po tym święcie obsiewano pola, mieszając ziarno przeznaczone do siewu z tym wyłuskanym z kłosów poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia. Także w piątek, 12 września w liturgii wspominamy Jej Najświętsze Imię. Wspomnienie to możemy określić jako „imieniny” Matki Bożej. Ma ono nam przypomnieć o wszystkich łaskach, jakie otrzymujemy od Boga, wzywając wstawiennictwa Tej najlepszej z matek i posługując się Jej imieniem.

2 W sobotę, 13 września przypada wspomnienie Świętego Jana Chryzostoma (ok. 349-407), biskupa i doktora Kościoła, który zasłynął jako wielki obrońca czystości wiary i moralności, kaznodzieja i pisarza, obrońca ubogich.

2. W przyszłą niedzielę, 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Pamiętajmy, że krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei.

3. Także w przyszłą niedzielę, 14 września o godz. 19.00 posiedzenie Duszpasterskiej Rady Parafialnej w krypcie św. Wojciecha.

4.  Już dzisiaj zapowiadamy Kwartalne Dni Modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców, które w naszej parafii uroczyście odbędą się w dniach 17 – 19 września.

5. W pierwszą niedzielę października będziemy przeżywać odpust ku czci Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. Tradycyjnie te uroczystości połączymy z jubileuszami małżeńskimi. Prosimy, aby jubilaci, którzy przeżywają w tym roku 25-lecie i więcej zawarcia związku małżeńskiego zgłaszali swoją obecność na uroczystościach do zakrystii, celem przygotowania pamiątek.

 

 SPRAWY DUSZPASTERSKIE

  1. Za nami pierwszy tydzień zajęć szkolnych. Starajmy się zwracać uwagę na to, czym zajmują się nasze dzieci, jakie są ich postępy w nauce, już od początku roku poświęcając im czas, razem z nimi odkrywając to, o czym się uczą. Nie wystarczy wysyłać dzieci na coraz to nowe zajęcia dodatkowe, one potrzebują przede wszystkim naszego zainteresowania i przykładu.

  2. Trwają prace przy renowacji kaplicy na cmentarzu. Dziękujemy parafianom za każdą ofiarę, którą składacie na ten cel. Więcej o pracach powiemy za tydzień.

  3. Zachęcamy do lektury naszej gazety parafialnej. Zamieszczamy m. in. relację z prymicji o. Marka Gromotki oraz innych uroczystości parafialnych, sylwetkę siostry Adminy, której setne urodziny dziś obchodzimy oraz tekst o kursie Alfa, który rozpocznie się w naszej parafii w środę.

 

Powitanie ks. wikarych oraz siostry Anny Hass - zakrystianki

Z dniem 16 sierpnia została skierowana do naszej parafii siostra Anna Hass, która będzie troszczyć się o nasz kościół, pełniąc funkcję zakrystianki. Siostra Anna od 2010   przez trzy lata posługiwała w pałacu ks. kardynała Kazimierza Nycza w Warszawie.  W 2013 została skierowana do kurii diecezji tarnowskiej, gdzie pełniła funkcję Referentki do Spraw Zakonnych. Obowiązki, które jej powierzamy w naszej wspólnocie wymagają trudu i poświecenia. Przez kilka minionych tygodni posługi u nas pokazała już swój kunszt. Pragniemy otoczyć ją naszą życzliwością, modlitwą i współpracą, która jest potrzebna przy tak wielu uroczystościach parafialnych.

    Dekretem Ks. Biskupa z dniem 23 sierpnia został skierowany do naszej parafii ks. Lechosław Waleczek. Pochodzi z parafii Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej Krakowskiej. Wyświęcony został w 2002 roku. Pierwszą jego parafią był Skoczów – Górny Bór, następnie przez 7 lat posługiwał we Włosienicy koło Oświęcimia. Potem pracował w parafii w Jaworzynce, skąd po trzech latach został skierowany do naszej parafii. Witając ks. Lechosława, życzymy mu  owocnej realizacji daru powołania kapłańskiego. Otoczmy go modlitwą i życzliwością. Ksiądz będzie m. in. katechizował w SP nr 2 oraz przejmie opiekę na Honorową Strażą NSPJ, Oazą Rodzin i innymi wspólnotami.

   Witamy także pośród nas ks. dr Krzysztofa Ziębę, który aktualnie prowadzi jeszcze zajęcia ze studentami na wydziale ekumenicznym w Cieszynie. Od października ks. Krzysztof podejmie kolejne studia, tym razem na wydziale prawa na UJ w Krakowie. Będzie jednocześnie katechizował w Zespole Szkół nr 1 w Andrychowie. Pragnie się włączyć w pomoc duszpasterską naszej parafii. Życzymy mu wytrwałości w podjętych tak wielu zadaniach. Także otaczamy go modlitwą.

 


Nowsze Starsze

Powered by CuteNews            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.