Strona główna

Pojawiła się już galeria ze zdjęciami z Pielgrzymki Rowerowej. Galerie można znaleźć klikając na poniższy link:

Galeria zdjęć

Więcej informcji oraz relację z pielgrzymki można znaleźć na Facebook'u.

Pielgrzymka rowerowa - Facebook

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 26 października 2014

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

 Obchodzimy dzisiaj wspomnienie Poświęcenia Własnego Kościoła, które to poświęcenie odbyło się 293 lat temu, w 1721 r. Poświęcenia dokonał ks. biskup kijowski Jan Tarło.

    Każda świątynia obchodzi w ciągu roku szczególnie uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, by był on miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Bogiem i braćmi. Ale z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy, jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Boga.                                    

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ:

 • Dzisiaj nabożeństwo różańcowe – godz. 17.30. W tygodniu o godz. 17.15.

 •  Naszymi ofiarami wspieramy dzisiaj Kuchnie św. Brata Alberta, która wydaje 250 posiłków dla potrzebujących.

 

SPRAWY DUSZPASTERSKIE:

1. We wtorek, 28 października – święto św. Apostołów Szymona i Tadeusza Judy.  

2. Spowiedź przed uroczystością Wszystkich Świętych odbędzie się w piątek od godz. 17.00.

2.W nachodzący sobotę przypada 1 listopada - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Kościół w tym dniu pragnie oddać cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę do świętości. Uroczystość ta przypomina nam prawdę o Świętych obcowaniu, o tych, którzy nas otaczają opieką. Obowiązuje nas uczestniczenie we Mszy św.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW:

Msze św.: 6.30, 8.00, 9.30, dodatkowa o godz. 10.00 na cmentarzu, 11.00, 12.30, 14.00 - na cmentarzu (po Mszy św. odbędzie się procesja do czterech stacji z modlitwą za zmarłych. Zapraszamy do licznego udziału w tej Eucharystii).

Popołudniowa Msza św. tylko o godz. 18.00  (w tę uroczystość nie będzie Mszy św. 19.30). Natomiast o godz. 19.00 na cmentarzu młodzież oazowa poprowadzi modlitwę różańcową w intencji naszych zmarłych. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Skorzystajmy ze spowiedzi już w dni poprzedzające Wszystkich Świętych, aby godnie przeżyć tę uroczystość. Kapłani spowiadać będą podczas każdej Mszy św. 

Z racji uroczystości nie obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

3. W niedzielę, 2 listopada przypada WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH - DZIEŃ ZADUSZNY.

Kościół w tym dniu wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą, przedstawiamy Bogu nasze modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, przede wszystkim Ofiarę Mszy św. Kapłan w tym dniu może odprawić trzy Msze św., jedną w intencji Ojca Świętego, drugą za wszystkich zmarłych i trzecią we własnej intencji.

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ:

Modlitwy z wypominkami - 6.15, Msze św.: 6.30, 8.00, 9,30, 11.00, 12.30,14.00, także na cmentarzu dodatkowa Msza św. o godz. 14.00, po której wyruszy procesja pod Krzyż na nowym cmentarzu; 18.00,19.30. Przed każdą Mszą św. będą modlitwy z wypominkami.

4. W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Przez cały listopad o godz.18.00 w naszym kościele będzie odprawiana Msza św. gregoriańska w intencji zmarłych, zgłoszonych w wypominkach. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

- od 1 do 8 listopada będzie można zyskać odpust za zmarłych, modląc się w ich intencji i nawiedzając kościół lub cmentarz. 

    Wypominki będziemy przyjmować dzisiaj w zakrystii, przed każdą Mszą św. i po Mszach św. Natomiast na cmentarzu będzie można złożyć wypominki: w nadchodzący piątek, 31 października w godz. od 14.00 do 17.00, w Uroczystość Wszystkich Świętych od godz. 8.00 do 10.00 i od 11.00 do 14.00 oraz w Dzień Zaduszny od godz. 8 do 10.00 i od 11.00 do 14.00.

5. Zachęcamy do nabycia naszej gazetki parafialnej, w której znajdziemy m.in. fotoreportaż z wizytacji kanonicznej ks. biskupa w naszej parafii oraz informacje o uroczystościach Wszystkich Świętych.

 

Prośba ks. Bpa Ordynariusza

 Proszę o zaangażowanie i włączenie się we współpracę z Diecezjalnym Centrum ŚDM w dziele przygotowania naszej diecezji do przyjęcia młodzieży w swoich domach. Będzie to okazja do dzielenia się wiarą, nasza tradycją w najpiękniejszej wspólnocie, jaką jest rodzina. Jest potrzeba stworzenia diecezjalnej bazy danych, dotyczących miejsc, w których możemy ugościć młodzież w dniach od 19 do 25 lipca 2016 r.

 W tym celu prosimy parafian o zgłoszenie takiej chęci przyjęcia dwóch lub więcej osób. Zgłoszenia takiego będzie można dokonać w kancelarii i w zakrystii  w nadchodzących dwóch tygodniach, podając adres i telefon.

 

Podziękowanie

   Pragniemy wypowiedzieć nasze serdeczne podziękowania za przygotowanie do wizytacji kanonicznej ks. Bpa Ordynariusza.

 • Dyrektorom wraz z nauczycielami i całym personelem Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego za przygotowanie inscenizacji i spotkań w gronie nauczycieli.

 • Wszystkim wspólnotom duszpasterskim za przygotowanie spotkań i sprawozdań

 w kinie i na plebanii, Pani Barbarze Surzyn i zespołowi „JaNowy Teatr” za misterium o ks. Bukowińskim.

 • Orkiestrze, chórowi, strażakom, pocztom sztandarowym, służbie liturgicznej za przygotowanie piękna liturgii.

 • Wszystkim pracownikom parafii, kościoła, siostrom zakonnym


XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 2014-10-19 Światowy Dzień Misyjny

Wizytacja Kanoniczna J.Eks. Ks. Bpa prof. Romana Pindla.

Wizytacja kanoniczna, którą przeżywamy pod przewodnictwem naszego ks. Bpa Ordynariusza prof. Romana Pindla jest czasem spotkań z parafianami, czasem umocnienia naszej wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Jest znakiem jedności Kościoła Diecezjalnego, o którą już prosił sam Pan Jezus. Dziękujemy Bogu za ten czas modlitwy i umacniania naszej parafii.

Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

Z wiarą i ufnością prośmy Boga w czasie tej Eucharystii o pełne oczyszczenie naszego serca…

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW:

Włączmy się w program Mszy św. i spotkań duszpasterskich spotkań.

Godzinki – godz. 6.00

Msze św. – godz.: 6.30, 8.00 - dla rodzin, 9.00 - w szpitalu, 9.30 - dla młodzieży z modlitwą za zmarłych w intencji Ojczyzny, 11.00 - dla dzieci, 12.30, 14.00, 18.00 - z bł. Ks. Biskupa, o godz. 19.00 spotkanie ks. Biskupa z rodzicami naszych Księży rodaków oraz Msza św. o 19.30.

Nabożeństwo różańcowe – dziś o godz. 17.30. W tygodniu o godz. 17.15.

Dzisiaj swój odpust parafialny przeżywa parafia w Zagórniku. Suma odpustowa o godz.11.30.

Dzisiaj o godz. 16.30 w kinie „Beskid” odbędzie się spotkanie poświęcone postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. O kapelanie „Solidarności” opowie z historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, pani Cecylia Kuta. Będzie można także obejrzeć film – opowieść o ks. Jerzym pt. „Zwycięzcy nie umierają”. Wstęp na spotkanie i seans filmowy wolny. Organizatorzy zapraszają.

SPRAWY DUSZPASTERSKIE

 1. W tym tygodniu w naszych modlitwach w sposób szczególny pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, którzy, zostawiwszy swoje domy i swoich bliskich udali się do dalszych i bliższych krajów, by dawać świadectwo o miłości Chrystusa do każdego człowieka.

 2. W środę, 22 października przypada 66. rocznica śmierci sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa Polski w trudnych latach 1926-1948. Jego wielką troską był naród i Kościół nie tylko w ojczyźnie, ale także rodacy wyjeżdżający w świat. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo sługi Bożego będziemy prosić Boga, aby i dziś wielkie rzesze Polaków poszukujących lepszego bytu nie zapomniały o wierze ojców i o własnej ojczyźnie.

 3. Od jutra przyjmowane będą wypominki: roczne, jednorazowe i Msze św. gregoriańskie, które odprawiane będą przez cały miesiąc listopad. Blankiety znajdują się pod chórem i przy wyjściu bocznym oraz zamieszczone są w naszym parafialnym czasopiśmie. Prosimy o wpisanie we właściwą rubrykę intencji modlitwy, to jest: jednorazowe, roczne i Msze św. gregoriańskie.

W tym tygodniu patronują nam:

 • W poniedziałek, 20 października – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter; przykład człowieka, któremu udało się połączyć naukę, pracę intelektualną z duszpasterstwem i troską o ubogich; ze swoich własnych, niezbyt wielkich dochodów wspomagał zarówno ludzi biednych, jak i studentów.

 • We wtorek, 21 października – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup; pochodził ze wschodnich kresów Polski i tam też w 1391 roku został biskupem w Haliczu, nowo erygowanej diecezji, gdzie gorliwie zajął się jej organizacją.

 • W środę, 22 października – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież, którego większości z nas nie trzeba przypominać; ale warto wspomnieć, że był on pierwszym Polakiem, który zasiadł na Stolicy Piotrowej, a jego pontyfikat trwał ponad 26 lat; odbył liczne podróże apostolskie, w tym 8 do Polski. Parafia na Osiedlu przezywa uroczystość odpustową. Msza św. o godz. 18.00.

 • Serdeczne podziękowanie składamy parafianom za złożone ofiary na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dziękujemy członkom Akcji Katolickiej i młodzieży z LO z Andrychowa za pomoc w tym dziele. Zebrana kwota wyniosła 6044 zł. W to dzieło włączyli się także harcerze, którzy na Groniu Jana Pawła II przy schronisku zebrali kwotę 1 770 zł. i im także składamy podziękowania.

 • Serdecznym podziękowaniem pragniemy objąć wszystkich, którzy pomagali w przygotowaniu wizytacji kanonicznej. Szczególne podziękowania przekażemy w przyszłą niedzielę.

 

Serdecznie zachęcamy do czytania naszego pisma parafialnego. Dzisiaj w ”Źródle spod Pańskiej Góry” piszemy m.in. o trwającej wizytacji kanonicznej Ks. Biskupa oraz innych wydarzeniach parafialnych. Znajdziemy także w gazetce blankiety na wypominki. 


Nowsze Starsze

Powered by CuteNews



            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.