Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal.jpg

SŁUŻBA LITURGICZNA

Ministranci


I. Ogłoszenia

Spotkanie ministrantów odbędzie się w sobotę 26 maja 2018 roku o godzinie 8.30 (w kościele).

Spotkanie kandydatów na ministrantów odbędzie się w sobotę 26 maja 2018 roku o godzinie 9.15 (w kościele)

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.