Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: komunia_2019_01.jpg
  • Zdjęcie: wieczor.jpg
  • Zdjęcie: michal_archaniol_.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal.jpg
  • Zdjęcie: rekolekcje.jpg
  • Zdjęcie: medytacja.jpg
 

Druga Niedziela Wielkiego Postu 25 Luty 2018

Co roku w drugą niedzielę okresu paschalnego przygotowania rozważamy ewangelijną perykopę o przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego bóstwa i pokazać, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania.

Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez nas.

W II Niedzielę Wielkiego Postu w Kościele w Polsce obchodzimy Dzień Modlitwy Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku towarzyszy nam hasło: „Uczniowie - misjonarze mocą Ducha Świętego”, które wzbudza powołania misyjne, a nas pobudza do zaangażowania się na rzecz misji poprzez modlitwę i ofiary.

Porządek Nabożeństw jak w każdą niedzielę

Niedzielne nabożeństwa wielkopostne: Godzinki do Męki Pana Jezusa – godz. 6.00. Droga Krzyżowa prowadzona przez Akcję Katolicką - godz. 13.20. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym ks. Mariusza - godz. 15.00.

Znajdźmy czas, by uczestniczyć w tych nabożeństwach, by dzięki nim głębiej przeżywać tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, a także lepiej rozumieć Jego nieskończoną miłość do każdej i każdego z nas.

Sprawy duszpasterskie

1. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad gentes i jest poświęcona modlitwie za misje i misjonarzy. Przy drzwiach wyjściowych z kościoła znajdują się skrzynki, gdzie można wrzucać ofiary na cele misyjne.

2.Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy celowo organizowane w tym czasie imprezy rozrywkowe, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Zwracamy się do rodziców i wychowawców, aby z większą troską spojrzeli w tym czasie na swoje dzieci i podopiecznych. Wszystkich bez wyjątku zachęcamy do gorliwego udziału w nabożeństwach wielkopostnych: w piątkowej i niedzielnej Drodze Krzyżowej oraz niedzielnych Gorzkich Żalach.

3.W kiosku „Emaus” trwają zapisy na diecezjalną pieszą pielgrzymkę do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w dniach 30 kwietnia – 3 maja.

4.Przy drzwiach wyjściowych z kościoła znajdują się puszki, do których można składać ofiary na kwiaty do dekoracji Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

5.Prosimy rodziców o przypomnienie młodzieży o rekolekcjach dla uczniów szkół średnich rozpoczynających się w przyszłą niedzielę, 4 marca. Program w „Źródle…”.

6.W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. I czwartek miesiąca: spowiedź od godz. 17.00, po Mszy św. o godz. 18.00 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu; I piątek miesiąca: spowiedź od godz. 16.00, Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 16.30 i Msza św. o godz. 17.00. Droga Krzyżowa dla dorosłych o godz. 17.30 (poprowadzi ją Honorowa Straż NSPJ). Po niej o godz. 18.00 Msza św. i następnie Droga Krzyżowa dla młodzieży; w I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP. Wyjazd do chorych od godz. 10.00. Prosimy zgłaszać potrzebujących w zakrystii.

7.W nadchodzącą niedzielę, 4 marca przypada liturgiczne wspomnienie św. Kazimierza, królewicza - gorliwego czciciela Eucharystii i Matki Bożej, który bronił najuboższych i najbardziej potrzebujących, stając się ich orędownikiem wobec swojego ojca, polskiego króla, Kazimierza Jagiellończyka. Życzeniami i modlitwą obejmujemy naszego ks. seniora ks. Kazimierza Mynarskiego. W niedzielę, 4 marca o godz. 9.30 zostanie odprawiona w jego intencji Msza św.

8.W dzisiejszym „Źródle spod Pańskiej Góry” obok tekstów wielkopostnych zamieszczamy m.in. ważne ostrzeżenie społeczne.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.