Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: komunia_2019_01.jpg
  • Zdjęcie: wieczor.jpg
  • Zdjęcie: michal_archaniol_.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal.jpg
  • Zdjęcie: rekolekcje.jpg
  • Zdjęcie: medytacja.jpg
 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 11 Luty 2018

Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła.

Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

Porządek Nabożeństw jak w każdą niedzielę

1. Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.

2. Dziś godz. 15.00 rozpoczynamy nabożeństwo czterdziestogodzinne. Wystawienie Najświętszego Sakramentu trwać będzie do godz. 18.00. O godz. 15.00 rozpocznie się nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

3. W poniedziałek i wtorek nabożeństwo czterdziestogodzinne rozpoczynać się będzie o godz. 8.30 i trwać będzie do godz. 18.00. W poniedziałek na godz. 10.00 zapraszamy dzieci z rodzicami i prosimy o przypomnienie oraz zachętę. Wspólna adoracja będzie o godz. 15.00 z nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia. Poprowadzi ją Wspólnota Miłosierdzia. W poniedziałek o godz. 16.00 nabożeństwo różańcowe prowadzone przez wspólnotę Nazaret, natomiast o godz. 17.00 przez Wspólnoty Różańcowe. We wtorek na godz. 10.00 na adorację serdecznie zapraszamy naszą młodzież z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast na godz. 15.00 zapraszamy wspólnotę Honorowej Straży NSPJ. O godz. 16.00 nabożeństwo poprowadzi Wspólnota św. Anny, a o godz. 17.00 Wspólnoty Różańcowe. Zachęcamy do indywidualnej, jak i do wspólnej modlitwy wynagradzającej.

ŚRODA POPIELCOWA

1. W środę, 14 lutego przypada Środa Popielcowa. W tym dniu wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Pochylamy nasze głowy, na które sypiemy popiół. Powstaliśmy z prochu ziemi, w który Stwórca tchnął życie. Wrócimy do ziemi, ale jesteśmy powołani do życia we wspólnocie z Bogiem już teraz. Wielki Post ma nas umocnić w świadomości tej prawdy i doprowadzić do łaski płynącej z Krzyża i Zmartwychwstania.

Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone, co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten akt pokutny na miarę ich możliwości. Wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty.

Porządek Nabożeństw w Środę Popielcową

Msze św.: godz. 6:15, 8:00, 9:00, 12:30, 14:30, 17:00 i o 18:00

2. W niedziele Wielkiego Postu o godz. 13:20 Droga Krzyżowa prowadzona przez Akcję Katolicką, o godz. 15:00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Gorąco zachęcamy parafian do licznego udziału w tych nabożeństwach oraz zyskiwania przywiązanego do nich odpustu zupełnego. Harmonogram piątkowych Dróg Krzyżowych w „Źródle...”

Sprawy duszpasterskie

1. W najbliższy środę, 14 lutego przypada święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież, św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta. Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.

2. Także 14 lutego tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie przyjęło się go czcić, jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

3. 16 lutego, przypada pierwszy piątek Wielkiego Postu i trzeci piątek miesiąca - modlimy się do Bożego Miłosierdzia. Drogi krzyżowe: o godz. 16.15 - dzieci, godz. 17.00 - Grupy Duszpasterskie i po Mszy św. o godz. 18.00 - młodzież.

4. 18 lutego, czyli w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu na rozpoczęcie nabożeństw Gorzkich Żali o godz. 15.00 odbędzie się koncert „Idziemy za Tobą” oparty na rozważaniu Drogi Krzyżowej, zilustrowanej obrazami przedstawiającymi Mekę Pańską, w wykonaniu zespołu „Noro Lim” - artystów krakowskich. Po nabożeństwie będzie można nabyć płytę z tym nagraniami.

5. Zachęcamy do lektury naszej gazety parafialnej. Piszemy w niej szczegółowo m.in. o nabożeństwach Wielkiego Postu w naszej parafii oraz głębokim sensie tego czasu. Wspominamy także ś.p. Annę Gancarczyk, długoletnią dyrektor SP nr 2.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.