Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: komunia_2019_01.jpg
  • Zdjęcie: wieczor.jpg
  • Zdjęcie: michal_archaniol_.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal.jpg
  • Zdjęcie: rekolekcje.jpg
  • Zdjęcie: medytacja.jpg
 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 21 Styczeń 2018

Dziś 3. Niedziela zwykła. Z Chrystusem i przez Chrystusa przyszło do nas królestwo Boże. On wzywa ludzi do nawrócenia i wiary, aby poprawnie kroczyć Jego drogami. Wszyscy jesteśmy adresatami zaproszenia do wspólnego stołu Słowa i Eucharystii, abyśmy zdawszy się na miłosierdzie Boże w pełni sprostali naszemu powołaniu.

W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień. Dzisiaj przypada dzień babci.

Porządek Nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiaj o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie opłatkowe Wspólnot Rodzinnych w auli Domu Katechetycznego.

Kalendarz Liturgiczny

1.W środę, 24 stycznia – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej.

2.W czwartek, 25 stycznia – św. Paweł Apostoł (zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan)

3.W piątek, 26 stycznia – św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła; obaj byli biskupami i obaj ponieśli śmierć męczeńską za wiarę.

4.W sobotę, 27 stycznia – bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927), odnowiciel zakonu marianów i biskup wileński.

Sprawy duszpasterskie

1.W czwartek, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary, co więcej – nieść ją innym, świadczyć mężnie o Chrystusie – Zbawicielu świata.

2.W piątek, 26 stycznia będziemy obchodzić Dzień Islamu. Dziś słowo „islam” często budzi niepokój. Mimo wszystkich trudnych doświadczeń, którymi naznaczona jest nasza współczesność, prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem, przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.

3.Dodatkowa Kolęda w niedzielę, 28 stycznia od godz. 15.00. Zapisy w zakrystii po Mszach św. oraz w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

4.Zachęcamy do nabycia parafialnej gazetki, w której powracamy do cyklu poświęconego polskim kandydatom na ołtarze i piszemy o ks. Stanisławie Streichu, przedwojennej ofierze komunistów.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.