Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: komunia_2019_01.jpg
  • Zdjęcie: wieczor.jpg
  • Zdjęcie: michal_archaniol_.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal.jpg
  • Zdjęcie: rekolekcje.jpg
  • Zdjęcie: medytacja.jpg
 

NIEDZIELA 07 Styczeń 2018
Święto Chrztu Pańskiego

Wracamy pamięcią w dzisiejszej liturgii do wydarzenia znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest. Wspominając chrzest Pana Jezusa myślimy o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli wspólnoty z Panem Bogiem.

W tym sakramencie otrzymaliśmy dar Bożej miłości. Zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa. Mamy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Na początku dzisiejszych Mszy Świętych błogosławimy wodę, by przypomnieć sobie moment naszego chrztu i uświadomić sobie jego wartość i znaczenie. Pobłogosławioną wodę będzie można zabrać do naszych domów, by je pokropić bądź też przygotować dla przychodzącego z błogosławieństwem i duszpasterską wizytą kapłana.

Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego ale także, by zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi. Niech akt pokuty składający się z pokropienia wodą święconą o tym nam przypomni.

Porządek Nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11:00 odbędzie się kolędowanie naszej scholii parafialnej. Serdecznie zapraszamy do wspólnego śpiewu.

Także dzisiaj po Mszy św. o godz.18:00 odbędzie się spotkanie opłatkowe Służby Zdrowia. Zapraszamy lekarzy, siostry pielęgniarki, cały personel medyczny.

Sprawy duszpasterskie

1.Dzisiejsza niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły. Jednak tradycyjnie przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem.

2.Spotkanie opłatkowe Wspólnot Różańcowych naszej parafii w przyszłą niedzielę, 14 stycznia o godz.15.00 w kryptach.

3.Serdecznie zapraszamy do udziału w 14. Przeglądzie Rodzinnych Grup Muzykujących, który odbędzie się w niedzielę, 28 stycznia o godz.16.00 w kościele. Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii w godzinach urzędowania oraz w zakrystii po Mszach świętych.

4.W przyszłą niedzielę, 14 stycznia będziemy obchodzić Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

5.Zachęcamy do lektury gazety parafialnej. Zamieszczamy w niej m.in. ciekawą statystykę parafialną za 2017 rok.

6.Trwa wizyta duszpasterska zwana „kolędą”.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.