Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 05 Listopad 2017

Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” – communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Pana Boga przed Jego tronem jako Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy Aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiaj o godz. 18.45 w naszym kościele odbędzie się Lekcja Śpiewu Patriotycznego w wykonaniu zespołów muzycznych z Andrychowa, uczniów oraz harcerzy. Koncert ten będzie trwał do godz. 20.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnego śpiewu.

Msza św. wieczorna z godziny 19.30 jest przesunięta na godz. 20:00

Kalendarz liturgiczny

1.) W piątek, 10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża.

2.) W sobotę, 11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca nie męczennik w Kościele Zachodnim.

Sprawy duszpasterskie

1. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Codziennie o godz. 18.00 modlimy się też za zmarłych w naszym kościele na Mszy św. Gregoriańskiej.

2. W czwartek, 9 listopada świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego.

3. W sobotę, 11 listopada przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie, tym bardziej powinniśmy więc pamiętać o ofierze tych, którym wolność zawdzięczamy. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci. I dzisiaj musimy myśleć też o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. 11 listopada specjalną Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie w naszym kościele będziemy sprawowali o godz. 9.30.

4. Przyszłą niedzielę będziemy przeżywali jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

5. Pragniemy serdecznie podziękować za złożone ofiary przy zamawianiu wypominek. Jest to wyraz waszej pamięci i wdzięczności względem naszych bliskich oraz nas kapłanów. Ofiary dzielimy według ustalonego porządku na potrzeby parafii i duszpasterskie.

6. Zachęcamy do lektury „Źródła…” gdzie obok relacji z wydarzeń, zamieszczamy m.in. tekst o prześladowaniu ks. Blachnickiego przez władze PRL.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.