Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 29 Październik 2017
Uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła

Obchodzimy dzisiaj wspomnienie Poświęcenia Własnego Kościoła, które to poświęcenie odbyło się w 1721 r. Dokonał go ks. biskup kijowski Jan Tarło.

Dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, by był on miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Bogiem i braćmi. Ale z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy, jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Boga. Równocześnie czujemy się odpowiedzialni za korzystanie z niego, utrzymanie go i przekazanie przyszłym pokoleniom.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

-Dzisiaj o godz. 9.30 Msza św. w intencji Ojczyzny w 33 r. śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

-Dziś zakończenie naszych obchodów Jubileuszu Andrychowa. Najpierw o godz. 14.45 w repertuarze muzyki poważnej i filmowej usłyszymy w naszym kościele orkiestrę Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach. Po koncercie, ok. godz. 15.45 zapraszamy na wykład Pana Ireneusza Żmii i prezentację poświęcone związkom Andrychowa z literaturą polską, m. in. z utworami Juliusza Słowackiego, czy Adama Mickiewicza. Polecamy.

-Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 17:30

Sprawy duszpasterskie

1. We wtorek – zakończenie nabożeństw różańcowych w kościele, ale liczymy na to, że w rodzinach naszej parafii będzie praktykowany zwyczaj codziennego odmawiania przynajmniej jednego dziesiątka różańca. Ponawiamy naszą zachętę do zakładania nowych róż Żywego Różańca przez dorosłych, młodzież i dzieci.

2. W nachodzącą środę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół w tym dniu pragnie oddać cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę do świętości. Uroczystość ta przypomina nam prawdę o Świętych obcowaniu, o tych, którzy nas otaczają opieką.

Porządek nabożeństw w uroczystość Wszystkich Świętych:

Msze św.: 6.30, 8.00, 9.30, dodatkowa o godz. 10.00 na cmentarzu, 11.00, 12.30. Natomiast o godz. 14.00 - na cmentarzu odprawiona zostanie Msza św. koncelebrowana przez kapłanów z parafii św. Stanisława, Sułkowic Łęgu i naszej. Po Mszy św. odbędzie się procesja do czterech stacji z modlitwą za zmarłych. Zapraszamy serdecznie do licznego udziału w tej Eucharystii i procesji. Przygotowane zostaną miejsca siedzące. Prosimy, aby w miarę możliwości zgromadzić się wokół kaplicy i czynnie uczestniczyć we Mszy św. Na czas Eucharystii brama główna cmentarza zostanie przymknięta. Otwarte będą wszystkie pozostałe bramy.

Wieczorna Msza św. tylko o godz. 18.00 (w tę uroczystość nie będzie Mszy św. 19.30). Natomiast o godz. 19.00 na cmentarzu młodzież oazowa poprowadzi modlitwę różańcową w intencji naszych zmarłych. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Skorzystajmy ze spowiedzi już w dni poprzedzające Wszystkich Świętych, aby godnie przeżyć tę uroczystość. Kapłani spowiadać będą podczas każdej Mszy św. Dodatkowo będziemy mogli skorzystać ze spowiedzi w poniedziałek i we wtorek od godz. 17.00. Będzie to jednocześnie spowiedź przed pierwszym piątkiem.

W czwartek, 2 listopada przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny. Kościół w tym dniu wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą, przedstawiamy Bogu nasze modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, przede wszystkim Ofiarę Mszy św. Kapłan w tym dniu może odprawić trzy Msze św., jedną w intencji Ojca Świętego, drugą za wszystkich zmarłych i trzecią we własnej intencji.

Porządek nabożeństw w Dzień Zaduszny:

Modlitwy z wypominkami - 6.00, Msze św. 6.15 , 8.00, 10.00 w kaplicy na cmentarzu, po której wyruszy procesja pod Krzyż na nowym cmentarzu; 12.30, 14.30; 17.00; 18.00. Przed każdą Mszą św. będą modlitwy z wypominkami.

3. W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Przez cały listopad o godz.18.00 w naszym kościele będzie odprawiana Msza św. gregoriańska w intencji zmarłych, zgłoszonych w wypominkach. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Od 1 do 8 listopada po spełnieniu zwykłych warunków będzie można zyskać odpust za zmarłych, modląc się w ich intencji, nawiedzając kościół lub cmentarz.

4. Wypominki będziemy przyjmować dzisiaj w zakrystii przed każdą Mszą św. i po Mszach św. Natomiast na cmentarzu będzie można złożyć wypominki: w poniedziałek, 30 października, we wtorek 31 października w godz. od 8.00 do 17.00, w uroczystość Wszystkich Świętych od godz. 8.00 do 10.00 i od 11.00 do 14.00.

5. Wzorem ubiegłych lat, nasza młodzież oazowa będzie rozprowadzać znicze przy kaplicy na cmentarzu. Znicze będą sprzedawane w niedzielę 29 października oraz we Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, czyli 1 i 2 listopada. Dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje dla młodzieży z parafii.

6. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 16.00. O godz. 17.00 Msza w. dla dzieci i z udziałem dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. Także w pierwszy piątek, 3 listopada o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji myśliwych z okazji św. Huberta. W sobotę wyjazd do chorych od godz. 10.00.

7. Zachęcamy do lektury gazetki parafialnej, w której znajdziemy m.in. informacje o uroczystościach Wszystkich Świętych oraz relację z Mszy św. jubileuszowej.

Podziękowania za przygotowanie uroczystej Mszy św. Dziękczynnej Jubileuszowej za 250 lat praw miejskich Andrychowa

1. Szczególne i serdeczne podziękowania pragniemy wyrazić ks. Kazimierzowi za przygotowanie duchowe w tak bogatym wymiarze: pamięci, patriotyzmu i przybliżenia osoby św. Jana Pawła II.

2. Dziękujemy Komitetowi Społecznemu, w skład którego weszli: Alicja Studniarz, Wiktoria Hatala, Maria Grzymała, Paweł Mrzygłód (przewodniczący), Krzysztof Kubień, Maciej Kobielus, Ireneusz Żmija, Tomasz Bizoń, Alfred Gibas, Rafał Hahn.

3. Za projekty zaproszeń i afiszy dziękujemy p. Danucie Wysogląd, za teksty p. Ireneuszowi Żmii i p. Annie Szlagor; za przygotowanie ołtarza i podium oraz dekoracji panom: Adamowi Lachendro, Markowi Gumosiowi, strażakom, Jackowi Frysiowi.

4. Podziękowaniem obejmujemy młodzież z I LO za przygotowanie miejsc siedzących na parkingu.

5. Za dekorację kościoła i ołtarza w kwiaty oraz wieńce dziękujemy niestrudzonej siostrze Annie, zakrystiance; za wykonanie ekranu z widokiem Andrychowa i kościołów na scenę ołtarzową i plansz do parafii panom Alfredowi i Dawidowi Gibas.

6. Szczególne podziękowanie kierujemy do pań z Akcji Katolickiej i Wspólnot Różańcowych, które podjęły się przygotowania i posługi gościnności w naszych kryptach dla 300 osób.

7. Bóg zapłać składamy: chórowi, scholi, orkiestrze dętej, chórowi z I LO w Andrychowie oraz szkoły w Rzykach, zespołowi DINO, służbie liturgicznej i kościelnej, tak licznym pocztom sztandarowym oraz wszystkim innym osobom, które włączyły się w przygotowanie uroczystości.

8. Na koniec z serca dziękujemy wszystkim bez wyjątku, którzy w tym szczególnym dniu - 24 października wspólnie z nami, kapłanami modlili się za Andrychów i mieszkańców naszej gminy.

Dzisiejsza niedziela, która jest uroczystością Poświęcenia Własnego Kościoła zachęca do podziękowania za troskę o naszą świątynię i wszystkie budynki oraz daje sposobność przybliżenia podjętych w parafii inwestycji. Obecnie rozpoczął się remont budynku parafialnego przy ul. Pachla 14, w którym mieszkają nasze siostry i dwóch kapłanów. Gruntownego remontu dachu z częściową wymianą konstrukcji i nowym pokryciem podjęła się firma z Targanic. Natomiast remont elewacji wykonywać będzie ta sama firma, który wykonała elewację naszego kościoła. Koszt wstępnie oszacowano na 150 tysięcy. Serdecznie dziękujemy za pomoc i wielką troskę, jaką okazują parafianie nad naszymi ośmioma budowlami, w tym sześcioma budynkami oraz kościołem i kaplicą cmentarną.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.