Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 22 Październik 2017
Światowy dzień misijny

Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji oraz misjonarzy zakonnych i świeckich.

Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne. Z wiarą i ufnością prośmy Boga w czasie tej Eucharystii o pełne oczyszczenie naszego serca…

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Parafia na Osiedlu dzisiaj przeżywa uroczystość odpustową ku czci św. Jana Pawła II. Suma odpustowa o godz. 11:30.

Dzisiaj po Mszach św. w zakrystii przyjmujemy na wypominki.

Dzisiaj i nadchodzącą sobotę 28 października na godz.18:15 zapraszamy serdecznie do parafialnego kina „Beskid” na film „Teraz i w godzinę śmierci”. Wstęp wolny, możliwość złożenia datków na pokrycie kosztów emisji obrazu.

Nabożeństwo różańcowe dziś - godz. 17:30. W tygodniu – o godz. 17:15.

Sprawy duszpasterskie

1. We wtorek 24 października na godz. 12.00 zapraszamy wszystkich parafian, którzy darem wspólnej modlitwy pragną podziękować za stulecia dziejów naszego miasta podczas Jubileuszowej Dziękczynnej Mszy św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza. Prosimy o przybycie już ok. 11.30, aby skorzystać z miejsc siedzących i wziąć udział w misterium, które rozpocznie się o godz. 11.40. Młodzież szkół średnich i dzieci w grupach klasowych utworzą kolumnę na środkowym pasie przed ołtarzem. Msza św. rozpocznie się uroczystą procesją na wejście z wniesieniem relikwii św. Jana Pawła II, pamiątkowej księgi wspólnot różańcowych oraz pucharów świecących, które zostaną umieszczone pod tablicami właścicieli i kapłanów, którzy tworzyli historię naszego miasta. Młodzież złoży róże białe i żółte pod tronem relikwii Jana Pawła II. Po Mszy św. odbędzie się koncert młodzieży z LO. Zachęćmy naszych domowników i znajomych do uczestnictwa w tej uroczystości. Więcej szczegółów oraz informacji o wydarzeniach towarzyszących jubileuszowi w „Źródle…”. Ze względu na uroczystości we wtorek 24 października nasz parking parafialny przy kościele będzie do godz. 16.00 nieczynny.

2. W tym tygodniu w naszych modlitwach w sposób szczególny pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, którzy, zostawiwszy swoje domy i swoich bliskich, udali się do dalszych i bliższych krajów, by dawać świadectwo o miłości Chrystusa do każdego człowieka.

3. Z piątku 27 października na sobotę 28 odbędzie się całodobowa modlitwa „Jerycho”. Do prowadzenia wspólnej modlitwy prosimy zapisać się w kiosku „Emaus”.

4. W nadchodzącą niedzielę, 29 października o godz. 9.30 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w 33. r. śmieci ks. J. Popiełuszki. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5. Za kilka dni rozpoczniemy listopad, miesiąc poświęcony modlitwie za zmarłych. Przy wyjściu ze świątyni wystawione zostały specjalne kartki wypominkowe, na których możemy wypisać imiona zmarłych, których pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu we wspólnej modlitwie. Są trzy rodzaje blankietów: Msze św. gregoriańskie, wypominki roczne lub jednorazowe. Prosimy zaznaczyć godziny. Wypełnione kartki można składać na tacę bądź na cmentarzu w poniedziałek, 30 października i wtorek, 31 października od godz. 8.00 do 17.00, w uroczystość Wszystkich Świętych od godz. 8.00 do 14.00. Natomiast w zakrystii po każdej Mszy św. i w kancelarii w czasie godzin otwarcia.

Kalendarz liturgiczny

W sobotę, 28 X – święci Apostołowie Szymon Gorliwy i Juda Tadeusz, wymieniani w „katalogu” Apostołów, jako krewni Pana Jezusa; według niektórych pisarzy wczesnochrześcijańskich mieli razem głosić Ewangelię i ponieść śmierć męczeńską. Jest to dzień imienin ks. biskupa seniora Tadeusza Rakoczego. Polecajmy go naszym modlitwom.

Sprawy gospodarcze

Rozpoczęły się prace remontowe Domu Sióstr. Nastąpi wymiana pokrycia dachowego oraz całkowita renowacja elewacji budynku. O programie prac poinformujemy w kolejne niedziele.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.